Marathi

Suna Yeti Ghara

SONG DOWNLOAD
Soona yeti ghara
Barse saavan priya tujhyavin
Dila hundka aaj gharane
Haat sodna tujhich mee
Haravun gele jag mayeche
Shukrtara mandwara
Back